Goodfore Tex Machinery Co.,Ltd
ขออ้าง
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ทอผ้า Jacquard
เครื่องทอผ้า Jacquard อิเล็กทรอนิกส์
หัว Jacquard
สายรัด Jacquard ที่สมบูรณ์
สายไฟ Jacquard
Loom Label การปรับสภาพ
การทอผ้ากี่ครั้ง
ตัวควบคุม Jacquard อิเล็กทรอนิกส์
การดัดแปลงเครื่องจักรสิ่งทอ
Air Jet Loom
เครื่องทอผ้าเรเปียร์
เครื่องทอผ้ารถรับส่งอัตโนมัติ
ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องทอผ้า
เครื่องจักรทอพรม
ชิ้นส่วนเครื่องจักรฉลาก
ชิ้นส่วนเครื่องจักร Jacquard
เครื่องแปรปรวนเส้นด้าย
เครื่องแยกชิ้นส่วน
เครื่องตัดและพับ
จักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ 100 เส้น
เส้นด้ายสแปนเด็กซ์
เส้นด้ายฝ้ายรีไซเคิล